Begyndelsen - hvorfor dette navn?

 
Vores koncertforening er ikke den første i Danmarkshistorien. I 1874 stiftedes Koncertforeningen i København "med det Formaal at opføre større, hovedsagelig nyere Musikværker". Et kor og et orkester var knyttet til foreningen, der i øvrigt blev opløst i 1893. Men en koncertforening er altid en forening, der har som formål at arrangere koncerter. Og det står der også i den aftale, der den 25. maj 1967 blev indgået mellem Københavns Musikhøjskole og Musikhøjskolens Kammerkor om oprettelsen af en koncertforening. 

Dette kammerkor blev dannet i 1951 og havde som dirigent først Svend-G. Asmussen og fra 1959 den unge organist og lærer ved Sorø Akademi, Finn Reiff. I løbet af 60'erne voksede korets og dirigentens ambitioner, og efterhånden fandt man rammerne for kammerkorets virke for snævre. Korets økonomi rakte kun til a cappella-koncerter, men der var ønsker om - og format til - at gennemføre mindst en stor koncert årligt med soli og orkester.

Så fandt man i 1967 på at oprette en koncertforening. Foreningen skulle bestå af dels en passiv medlemsskare - "enhver interesseret" kunne optages - dels nogle aktive medlemmer. Her stod et helt kor parat, medlemmerne af Musikhøjskolens Kammerkor, og de kom så til at udgøre den nye koncertforenings kor. Der skulle også dannes et kammerorkester, og orkestermedlemmerne skulle være den anden gruppe aktive medlemmer af Koncertforeningen. Kontingenter, entreindtægter og støtte fra forskellige fonde skulle udgøre det økonomiske fundament for foreningen. Allerede i september 1967 optrådte koret under det nye og noget omfattende navn Musikhøjskolens Koncertforenings Kor, og den 6. december samme år afholdt koret ekstraordinær generalforsamling med vedtagelse af love, valg af bestyrelse m.m. Den 6. december 1967 kan derfor regnes som korets fødselsdag!
 
 
Formand: Bjarne Højlund | CVR: 21312584  | Tlf.: 2423 3625 | bjarne.hoejlund@gmail.com