Korets historie

Den 25. maj 1967 blev der indgået en aftale mellem Københavns Musikhøjskole og Musikhøjskolens
Kammerkor om at oprette en koncertforening. Musikhøjskolens Kammerkor går tilbage til 1951 og havde
fra begyndelsen Svend-G. Asmussen som dirigent og fra 1959 den unge organist og lærer ved Sorø
Akademi, Finn Reiff

I løbet af 60’erne voksede korets og dirigentens ambitioner, og efterhånden fandt man rammerne for kammerkoret for snævre. Korets økonomi rakte kun til a cappella-koncerter, men der var ønsker om – og format til – at gennemføre mindst én stor koncert om året med solister og orkester.
I 1967 tog man derfor initiativ til at oprette en koncertforening, hvor medlemmerne af Musikhøjskolens
Kammerkor kom til at udgøre grundstammen i den nye forenings kor. Kontingenter, entreindtægter og
støtte fra forskellige fonde skulle udgøre det økonomiske fundament for foreningen.


Musikhøjskolens Koncertforenings kors første store koncert blev opførelsen af Bachs Matthæuspassion i Københavns Domkirke efterfulgt af opførelsen af Faures Requiem året efter. Dette var blot begyn-delsen!

I 1970 fik koret ny dirigent, Steen Lindholm, efter at den tidligere dirigent Finn Reiff var afgået ved døden i en alder af kun 40 år. I 1973 blev koret etableret som selvstændig forening og kom ind under fritidslovens aftenskoleordning. I den forbindelse blev navnet forkortet til Koncertforeningens Kor.
Samarbejdet med Steen Lindholm viste sig at blive endog meget holdbart, idet han – med et par mindre
afbræk – var dirigent og drivkraft for korets lange række af projekter i over 50 år – helt frem til sommeren 2022

Sten Lindholm

Koncertforeningens Kor har gennem årene opført et bredt repertoire af både a cappella-koncerter og
store klassiske værker med professionelle solister og orkesterledsagelse. Der har været afholdt koncerter i
Danmark i kirker af alle størrelser, fra små landsbykirker til domkirker, på biblioteker, museer, i Rundetårn,
og i store koncertsale, som fx i Tivoli. Cirka hvert andet år er der blevet arrangeret en korrejse /turné til
udlandet, hvilket har budt på fantastiske og inspirerende oplevelser for kormedlemmerne både på den
musikalske front og på den sociale, ikke mindst i mødet med udenlandske korsangere og orkester-musikere.
I de senere år er det også blevet til optræden som backingkor ved ikke mindre end fire koncerter med den italienske verdenstenor Andrea Bocelli, i Forum, Royal Arena og Boxen i Herning.

Koncertforeningens kor og University of Glasgow Chapel Choir

I efteråret 2022 fik koret ny dirigent, Leon Reimer, som er en ung tysk/skotsk dirigent med danske aner.
Leon Reimer er en meget dygtig, erfaren og talentfuld dirigent, der pt. studerer orkesterledelse i solistklassen på DKDM og derudover dirigerer flere kor og har andre musikalske aktiviteter.

Korets første udenlandsrejse med Leon Reimer gik i efteråret 2023 til Skotland, hvor koret afholdt to koncerter i samarbejde med henholdsvis University of Glasgow Chapel Choir og Glasgow Cathedral Choral Society.


Leon Reimer har tilført koret ny inspiration og arbejdsglæde, og koret nyder godt af hans store indsigt i og erfaringer med bl.a. den engelske kortradition. I foråret 2024 afholdes fx koncerter, der centrerer sig om den engelsk/irske komponist Charles Villiers Stanford, som markering af 100-året for komponistens død.
Også korets efterårsprojekter i 2024 fokuserer på engelske komponister, nemlig John Rutter og John Taverner.

Glasgow CathedralPrøve i Byens hus på Rutters requiem

Koncertforeningens Kor

Tirsdage kl. 19.30-22.00
Byens Hus
Hellerupvej 24
2900 Hellerup

Find os på google map

Kontakt

Forperson: Birthe Tandrup
Tlf. 21 62 16 08
Mail: koncertforeningenskor1967@gmail.com

Privatlivspolitik

Kontakt: webmaster